Σχετικά με το έργο

This initiative is the result of the Regio.Digi.Hub project, which aims to build the capacity of the VET system of regional development education at the European level by finding the best combination of bottom-up approaches and leadership involving teachers, trainers and learners with top-level strategy and direction.

Project number: 2021-1-RO01-KA220-VET-000028118 

3

REGIO.DIGI.HUB - Περιφερειακή Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαίδευσης HUB

Let's Get In Touch

Current Address

Str. Lt. Draghescu, no. 9, Piatra-Neamt,
Neamt, 610125, Romania

Phone Number

Phone: +40 233 218071
Fax: +40 233 218072