Επικοινωνία

pcdata
3

REGIO.DIGI.HUB - Περιφερειακή Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαίδευσης HUB

Let's Get In Touch

Current Address

Str. Lt. Draghescu, no. 9, Piatra-Neamt,
Neamt, 610125, Romania

Phone Number

Phone: +40 233 218071
Fax: +40 233 218072