O projektu

Ova inicijativa je rezultat projekta Regio.Digi.Hub, koji ima za cilj da izgradi kapacitete VET sistema regionalnog razvoja obrazovanja na evropskom nivou pronalaženjem najbolje kombinacije pristupa odozdo prema gore i liderstva koje uključuje nastavnike, trenere i učenike, koristeći sa strategijom najvišeg nivoa.

Broj projekta: 2021-1-RO01-KA220-VET-000028118 

3

REGIO.DIGI.HUB - Edukativni digitalni HAB za podršku regionalnom razvoju

Stopimo v stik

Trenutni naslov

Str. Lt. Draghescu, no. 9, Piatra-Neamt,
Neamt, 610125, Romania

Telefonska številka

Phone: +40 233 218071
Fax: +40 233 218072