O projektu

Projekat Regio.Digi.Hub ima za cilj da izgradi kapacitete obrazovanja (VET sistem) za podršku regionalnom razvoju na evropskom nivou pronalaženjem najbolje kombinacije pristupa “odozdo prema gore” i liderstva koje uključuje edukatore, trenere i polaznike sa najrelevantijih strateških nivoa. Publikacija održava stavove autora i ne predstavlja stavove Evropske komisije, niti je od strane Evropske komisije odobren sadržaj publikacije. Nacionalna agencija i Komisija nisu odgovorni za informacije sadržane u Publikaciji .

Broj projekta: 2021-1-RO01-KA220-VET-000028118 

3

REGIO.DIGI.HUB - Regionalni razvoj Digital Education HUB

Kontaktirajte nas

Adresa

Str. Lt. Draghescu, no. 9, Piatra-Neamt,
Neamt, 610125, Romania

Telefonski broj

Phone: +40 233 218071
Fax: +40 233 218072